JAUTĀJUMI UN ATBILDES UZ VISBIEŽĀK UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM. 

Kā notiek pārvaldības process?

Pārvaldības process notiek uz sadarbības līguma pamata starp īpašnieku un kompāniju. Līgumā tiek atrunāti sadarbības nosacījumi un izcenojumi. Pēc līguma noslēgšanas klients nodod kompānijai visu nepieciešamo īpašuma dokumentāciju (zemesgrāmatu, komunālo pakalpojumu līgumus u.c.), paraksta īpašuma pieņemšanas-nodošanas aktu un nodod atslēgas. Kompānija pēc līguma noslēgšanas uzņemas pilnas rūpes par īpašumu - veic īrnieku piemeklēšanu, skaitījumu rādījumu nodošanu, maksājumu kontroli, tehnisku jautājumu risināšanu un citus jautājumus.

Uz kāda pamata kompānija pārstāv īpašnieku?

Kompānija pārstāv īpašnieku uz pārvaldības līguma vai pilnvaras pamata. Ja īpašnieks ikdienā atrodas ārpus Latvijas, tad kompānija un īpašnieks vienojas par pilnvaras noformēšanu, lai kompānija varētu pilnvērtīgi pildīt savus pienākumus attiecībā uz īpašuma pārvaldību. Ja klients ikdienā atrodas Latvijā, tad pārvaldības pienākumus ir iespējams pildīt bez pilnvaras, taču jārēķinās, ka īpašniekam nereti var nākties pašam risināt atsevišķus dokumentu parakstīšanas jautājumus.

Kurš piemeklē īrnieku/nomnieku?

Īrnieku vai nomnieku var piemeklēt gan kompānija, gan pats īpašuma īpašnieks. Šāds pakalpojums tiek sniegts tikai gadījumos, kad īpašnieks to lūdz. Ja kompānija piemeklē īpašumam īrnieku/nomnieku, tad arī no savas puses sagatavo un saskaņo starp pusēm īres/nomas līgumu.

Kurš saņem īres/nomas maksu?

Kompānija izraksta īrniekam vai nomniekam rēķinu, un apmaksa tiek veikta uz īpašnieka norādīto bankas kontu. Savukārt īrnieks/nomnieks pārvaldības personālam atsūta maksājuma uzdevumu, lai apmaksa varētu tikt reģistrēta. Ja klientam pieder vairāki īpašumi, kompānija iesaka izveidot atsevišķu īres/nomas maksas kontu, lai skatīšanās režīmā (bez iespējām veikt pārskaitījumus) pārvaldības personāls varētu veikt izrakstīto rēķinu apmaksas kontroli.

Kas notiek, ja īrnieks/nomnieks kavē maksājumus?

Mūsu kompānija kontrolē gan komunālos, gan īres maksājumus. Ja īrnieks/nomnieks kavē maksājumus, kompānija veic attiecīgas atgādinošas darbības - sarakstes vai telefonzvana veidā. Ja īrnieks kavē ilgāk par 15-20 dienām, izsakām brīdinājumu par līguma laušanu un dodam vēl pēdējo termiņu rēķinu apmaksai. Ja termiņš netiek ievērots, laužam līgumu, lai neradītu īpašniekam zaudējumus.

Kad tiek maksāti nodokļi no īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas ienākumiem, un kā tas notiek?

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) tiek maksāts vienu reizi gadā, sagatavojot iedzīvotāju ienākuma deklarāciju un iesniedzot to Valsts ieņēmumu dienestā (VID). Ja īpašnieks vēlas, šo pakalpojumu nodrošina kompānija.

Kāds ir nodokļa apmērs no nekustamā īpašuma izīrēšanas/iznomāšanas?

Ja īpašuma īpašnieks ir fiziska persona, tad visizdevīgākais veids ir reģistrēt VID īres/nomas līgumu ar fiksētu nodokļa likmi - 10%. Šajā gadījumā izdevumos iespējams norakstīt tikai nekustamā īpašuma nodokli (NĪN).

Vai nodot īpašuma atslēgas kompānijai ir droši?

Kompānija pārvalda vairāk nekā 100 objektus, un tās reputācija ir svarīgāka par iespēju izmantot nodoto īpašumu ļaunprātīgos nolūkos. Atslēgas tiek turētas drošā vietā un tiek izmantotas tikai gadījumos, kad tas patiešām ir nepieciešams - līguma izpildes nolūkos vai avārijas gadījumos. Arī kompānijas ietvaros pieeja atslēgām ir ļoti ierobežotam personu lokam.

Kas visbiežāk izmanto šādu pakalpojumu?

Gan fiziskas personas, gan juridiskas personas (vietējie un nerezidenti), kuras pašas nevēlas nodarboties ar jautājumu risināšanu attiecībā uz īpašumu. Visbiežāk tās ir personas ar aktīvu dzīvesveidu, vai personas, kuras atrodas ārpus Latvijas. Tāpat klientu vidū ir nelieli attīstītāji, kuriem ir vairāki īpašumi.

Par kādām papildus izmaksām ir atbildīgs īpašuma īpašnieks?

Īpašnieks ir atbildīgs par visām izmaksām, kas attiecas uz īpašuma uzturēšanu labā stāvoklī, komunālo pakalpojumu apmaksu (ja īpašums nav izīrēts/iznomāts), kā arī visu nodokļu nomaksu. Īpašnieka pienākums ir apmaksāt visus izdevumus, kas saistīti ar neatliekamu jautājumu risināšanu, piemēram, santehniķa vai elektriķa darbu. Kompānija organizē visu šo jautājumu risināšanu, lai īpašniekam nebūtu par to jādomā. Tāpat kompānijas pienākums ir savlaicīgi informēt īpašnieku par nodokļu apmaksu un saskaņot visus nepieciešamos izdevumus.

Kā notiek apmaksa par pārvaldības pakalpojumu?

Kompānija izraksta rēķinu par pārvaldības pakalpojumu vienu reizi ceturksnī - avansa maksājuma veidā. Ja tas ir namīpašums - tad vienu reizi mēnesī.

Kā iespējams pārtraukt līgumu par pārvaldīšanas pakalpojumu?

Līguma noteikumi paredz, ka atteikties no kompānijas pakalpojumiem iespējams informējot par šādu lēmumu 30-60 dienas iepriekš (atkarībā no līguma). Līgumu ir iespējams pārtraukt bez soda sankcijām.


Ja jums ir vēl citi neskaidri jautājumi, uzdodiet tos mums:

Sazinies ar mums