Baudi dzīvi nesteidzoties!
Uztic rūpes par savu īpašumu profesionāļiem!          

Īpašuma uzraudzība

Uzraudzīsim jūsu īpašumu un risināsim visus ar īrniekiem/nomniekiem saistītos jautājumus. Kontrolēt skaitītāju rādījumu nodošanu, īres un komunālo pakalpojumu apmaksu - arī tas ietilpst pārvaldības pakalpojumā. 

Īrnieku/nomnieku piemeklēšana

Ja jūsu īpašums tiek izīrēts/iznomāts, nepieciešamības gadījumā piemeklēsim jaunus īrniekus/nomniekus, kā arī sagatavosim visu nepieciešamo dokumentāciju - īres/nomas līgumu un īpašuma pieņemšanas-nodošanas aktu.

Nodokļi un to apmaksa

Nekustamā īpašuma nodokļa summa un apmaksas termiņi, gada ienākumu deklarācijas sagatavošana - par to jums vairs nebūs jādomā. Šo jautājumu risināšana ietilpst mūsu sniegtajā pakalpojumā, - jums tikai atliks veikt apmaksu.   

Tehnisku jautājumu risināšana

Mūsu speciālisti (santehniķi, elektriķi, atslēdznieki u.c.) atrisinās visus tehniskos jautājumus. Visi izdevumi ar jums  iepriekš tiks saskaņoti.