Komercobjektu pārvaldība

 Komercobjektu pārvaldība ir pakalpojums, kura ietvaros īpašnieks dod tiesības pārvaldītājam risināt būtiskus ar īpašumu saistītus jautājumus, pirms tam rūpīgi atrunājot visus veicamos uzdevumus.

Kompānijas klientu vidū ir gan nerezidenti, gan vietējie dzīvokļu īpašnieki. Klienti ar sniegto pakalpojumu ir apmierināti, jo visas rūpes par komercobjektu uzņemas pārvaldītājs, bet īpašnieks saņem viņam pienākošos nomas maksu.

Pārvaldot komercobjektus, svarīgākais ir pareizi sastādīts nomas līgums un tajā atrunātie nosacījumi. No līguma ir atkarīga veiksmīga sadarbība starp visām nomas darījumā iesaistītajām pusēm.

Komercobjekta pārvaldības ietvaros tiek sniegti sekojoši pakalpojumi:

 • Īpašuma uzraudzība;
 • Apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu līgumu noslēgšana;
 • Nomnieka piemeklēšana un nomas līguma sastādīšana, saskaņošana un noslēgšana;
 • Nomas maksājumu un komunālo pakalpojumu savlaicīgas apmaksas kontrole;
 • Skaitītāju rādījumu fiksācija un nodošana;
 • Īpašuma apdrošināšana, signalizācijas uzstādīšana;
 • Sīko remontdarbu organizācija un tehnisku jautājumu risināšana;
 • Gada ienākumu deklarācijas sastādīšana un nodošana, nodokļu apmaksas kontrole;
 • Citu jautājumu risināšana pēc vienošanās.

Šobrīd kompānija pārvalda vairāk nekā 30 komercobjektus - birojus, kafejnīcas, restorānus un veikalus.

Komercobjektu pārvaldība (kafe, veikali, restorāni, saloni utt):

 • Ja telpas nav izīrētas- no 40 eur/mēn + PVN
 • Ja telpas ir iznomātas - no 60 eur/mēn + PVN


Sazinies ar mums un pasūti savam īpašumam cenas piedāvājumu bez maksas: 

Sazinies ar mums